MŠ: Informace pro mateřské školyPrůvodce pro ředitele mateřských škol

Průvodce pro ředitele MŠ ke stažení: ZDE

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP PV (aktuální znění)

Text opatření ministryně (web MŠMT): ZDE

 

Aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

RVP PV: ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV Zásady financování společného vzdělávání v kontextu nejčastěji kladených otázek vyplývajících z jednání s řediteli škol a s krajskými úřady: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků - MŠ

Možnosti čerpání z fondů EU: ZDE

Ostatní možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním - MŠ

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Vzdělávání dětí-žáků cizinců

Základní informace ke vzdělávání dětí, žáků-cizinců ve školách: ZDE

Výkazy společného vzdělávání MŠ

Výkaznictví MŠ: ZDE

Infobalíček MŠMT pro MŠ ke Společnému vzdělávání publikovaný dne 13. 6. 2016

Infobalíček MŠ: ZDE

Podpůrná opatření pro rozvoj nadaní

Podpůrná opatření: ZDE