Portály o vzděláváníAdam

Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže přináší novinky ze světa práce s dětmi a mládeží.

http://www.adam.cz/

Česká škola

Internetový portál Česká škola je zaměřen na základní a střední školství, jejími čtenáři jsou především učitelé, školský management a veřejnost, která se o dění v této oblasti aktivně zajímá.

http://www.ceskaskola.cz/

Digitální učební materiály DUMy

DUMy.cz je internetový portál, který má za cíl nabídnou pomocnou ruku pedagogům a školám při tvorbě, sdílení a archivaci digitálních učebních materiálů (DUM). Nabízí volně přístupný nástroj na podporu archivace a sdílení ověřených kvalitních výukových materiálů.

http://dumy.cz/

DVPP info

Portál DVPP info společnosti EDUin přináší nabídku dalšího vzdělávání pedagogickýh pracovníků v České republice.

http://dvpp.eduin.cz/

Kartotéka - PaedDr. Jan Mikáč

Informační servis specializovaný na pomoc školskému managementu - ředitelům všech typů škol a školských zařízení.

http://www.janmikac.cz/www_kar_01.htm

Inkluzivní škola.cz

Webový portál Inkluzivní škola.cz má za cíl je nabídnout pedagogům podporu pro práci s žáky, jejichž mateřským jazykem není čeština.  Portál má seznámit uživatele s problematikou inkluze žáků cizinců, žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), do českých škol a pomoci tím začlenit tyto žáky do výuky, kolektivu i do společnosti. Tento portál byl vytvořen organizací META, o.p.s.- Společnost pro příležitosti mladých migrantů za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.

http://www.inkluzivniskola.cz/

Inkluze.cz

Portál Inkluze.cz  se věnuje otázce vzdělávání dětí s postižením. Přináší příklady dobré praxe běžných ZŠ, výukové materiály, online poradnu a aktuální zprávy o inkluzívním vzdělávání ve školách i mimo ně.

http://www.inkluze.cz/

Khanova škola

Khanova škola je vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa, která skládáme do promyšlených návazností tak, abyste si mohli užít souvislou výuku od úplných základů až po komplexní oborové znalosti.

https://khanovaskola.cz/

Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.

http://rvp.cz/

Moderní děiiny.cz

Cílem portálu je nabídnout učitelům webové prostředí, kde mohou získávat metodické materiály a prameny pro historická témata, fenomény a období 20. století. Kromě učitelů základních a středních škol je určen také studentům a všem zájemcům o moderní historii.

http://www.moderni-dejiny.cz/

Národní informační centrum pro mládež (NICM)

Národní informační centrum pro mládež je součástí Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), který je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. NICM bylo založeno v roce 1992 jako první Informační centrum pro mládež v České republice. Národním informačním centrem je od roku 2008. Kamenné centrum NICM sídlí Na Poříčí 4, Praha 1. Do roku 2013 bylo jedním z oddělení bývalého Národního institutu dětí a mládeže (NIDM).

http://nicm.cz/

Ondřej Neumajer

Výběr článků Ondřeje Neumajera pro počítačové časopisy, pedagogická periodika, internetové servery a konferenční sborníky  - nejen z oblasti ICT.

http://www.ondrej.neumajer.cz/

Otevřené vzdělávání

Portál přináší články, videa, zdroje a akce tykající se problematiky otevřeného vzdělávání. Podpora otevřeného vzdělávání je iniciativou obecně prospěšné společnosti EDUin.

http://otevrenevzdelavani.cz/

INFO.EDU.CZ

Portál o školství a vzdělávání INFO EDU CZ provozovaný dle zadání MŠMT nabízí mj. informace, kterémají posloužit jako zdroj informací a metodické podpory vhodných pedagogických a vzdělávacích metod a nástrojů. Dále nabízí informace garantované a poskytované MŠMT, ale i zprávy z médií, diskusní příspěvky, akce.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/skolsky-informacni-a-vzdelavaci-portal 

Talentovaní.cz

Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta.

http://talentovani.cz/

Talnet

Talnet pomáhá pedagogům v péči o nadané studenty, informuje o aktivitách pro nadané i mimo Talnet, nabízí seminář pro učitele. Projekt Talnet probíhá pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání MŠMT.

http://www.talnet.cz/

Vzdělávací služby

Portál Vzdělávací služby.cz nabízí informace a služby z oblasti vzdělávání a trhu práce.

http://www.vzdelavacisluzby.cz/