InstituceEvropská komise

logo_csEvropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Je jediným orgánem Unie, který odpovídá
za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. 

http://ec.europa.eu/index_cs.htm

Evropská rada

logo_cs

V Evropské radě zasedají hlavy států nebo předsedové vlád členských států EU společně s jejím předsedou a předsedou Evropské komise. Vymezuje obecné politické směry a priority EU. Evropská rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně na řádném zasedání.

http://www.consilium.europa.eu/cs/home/

Evropský parlament

logo_csParlament je spolutvůrcem právních předpisů, spolu s Radou Evropy sdílí pravomoc přijímat a měnit legislativní návrhy a rozhodovat o rozpočtu EU. Dohlíží také na činnost Komise a jiných orgánů a institucí EU.

http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Rada Evropské unie (Rada EU)

logo_csV Radě se scházejí ministři vlád všech zemí EU, aby projednávali, pozměňovali a schvalovali právní předpisy a koordinovali jednotlivé politiky. Ministři jsou zmocněni přijímat jménem vlád členských států závazky k provedení kroků či opatření schválených na zasedání. Rada je společně s Evropským parlamentem hlavním rozhodovacím orgánem Unie.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_cs.htm

Výbor pro kulturu a vzdělávání

logo_csVýbor pro kulturu a vzdělávání má na starosti všechny oblasti kultury a vzdělávání. Má mj. v gesci program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus +, program Kreativní Evropa, jenž podporuje evropská kulturní a tvůrčí odvětví, a pro program Evropa pro občany.

http://www.europarl.europa.eu/committees/cs/CULT/home.html