Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

logo_cs

Národní institut pro další vzdělávání je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pracovníků pracujících s mládeží v NNO. Prostřednictvím svých detašovaných pracovišť poskytuje NIDV konzultační, metodickou a odbornou podporu vzdělávacím institucím i pedagogům ve všech krajích České republiky.

Národní institut pro další vzdělávání vznikl v roce 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center pod označením Pedagogické centrum Praha, od 1. 4. 2005 pak nese dnešní název. V roce 2014 byla organizace spojena s Národním institutem dětí a mládeže a záběr jejích činností se rozšířil o agendu zájmového a neformálního vzdělávání, včetně podpory rozvoje nadání u dětí.  NIDV je dnes moderní vzdělávací institucí, jejíž činnost je opřená o analýzy a šetření vzdělávacích potřeb, spolupracuje s partnery na mezinárodním poli a sleduje nejnovější trendy v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO.

NIDV je historicky nositelem celé řady důležitých projektů s lokálním i celostátním dopadem, jejichž hlavním cílem je naplňování priorit státní vzdělávací politiky. V této oblasti se organizace profilovala či profiluje například při přípravě kariérního systému pedagogů, vzdělávání dětí cizinců, podpoře inkluzivního vzdělávání, rozvoji systémů řízení kvality škol a školských zařízení či uznávání neformálního vzdělávání. Díky síti krajských pracovišť je NIDV připraven v reálném čase reagovat na potřeby samotných škol a pedagogických pracovníků, což dokazuje stále se zvyšující poptávka po vzdělávání připraveném na zakázku a realizovaném přímo ve školách a školských zařízeních.

Aktuální nabídku vzdělávacích programů s možností přihlášení na jednotlivé akce naleznete ZDE.


Národní institut pro další vzdělávání - Šablony I a II

Katalog je pomůckou pro školy – realizátory projektů Šablony I a II. Akreditované vzdělávací programy NIDV jsou v tomto katalogu přehledně přiřazeny podle jejich vhodnosti k jednotlivým šablonám výzvy Šablony I a II. Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a to i ty, jejichž hodinová dotace je delší než požaduje šablona, ale obsahově, cílovou skupinou i cenou odpovídají dané šabloně. Cílem katalogu je usnadnit školám orientaci v programové nabídce NIDV.

 

Šablony I stahujte ZDE

Šablony II stahujte  ZDE

Národní institut pro další vzdělávání - vzdělávání v oblasti společného vzdělávání - aktuální nabídka

Nabídka vzdělávání NIDV pro společné vzděláváníZDE

Národní institut pro další vzdělávání - nabídka programů DVPP

NIDV DVPP: ZDE

 

NIDV Praha, centrální pracoviště

Národní institut pro další vzdělávání, centrální pracoviště

Vedení: Helena Plitzová, ředitelka              

Kontakt: sekretariat@nidv.cz 

Jihočeský kraj

Krajské pracoviště České Budějovice

Vedení: Miloslav Poes

Kontakt: poes@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-ceske-budejovice

 

Jihomoravský kraj

Krajské pracoviště Brno

Vedení: Šárka Dostalová

Kontakt: dostalovas@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-brno

 

Karlovarský kraj

Krajské pracoviště Karlovy Vary

Vedení: Martina Bělohlávková

Kontakt: belohlavkova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-karlovy-vary

 

Královéhradecký kraj

Krajské pracoviště Hradec Králové

Vedení: Jana Berkovcová

Kontakt: berkovcova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-hradec-kralove

 

Liberecký kraj

Krajské pracoviště Liberec

Vedení: Jana Otavová

Kontakt: otavova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-liberec

 

Moravskoslezský kraj

Krajské pracoviště Ostrava

Vedení: Jozef Kubáň

Kontakt: kuban@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-ostrava

 

Olomoucký kraj

Krajské pracoviště Olomouc

Vedení: Dušan Vitoul

Kontakt: vitoul@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-olomouc

 

Pardubický kraj

Krajské pracoviště Pradubice

Vedení: Marie Effenberková

Kontakt: effenberkova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-pardubice

 

Plzeňský kraj

Krajské parcoviště Plzeň

Vedení: Ladislava Šlajchová

Kontakt: slajchova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-plzen

 

Praha a Středočeský kraj

Krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

Vedení: Ivana Shánilová

Kontakt: shanilova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-praha-a-stredni-cechy

 

Ústecký kraj

Krajské pracoviště Ústí nad Labem

Vedení: Jiří Strašík

Kontakt: strasik@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-usti-nad-labem

Vysočina

Krajské pracoviště Jihlava

Vedení: Miloslav Vyskočil

Kontakt: vyskocil@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-jihlava

 

Zlínský kraj

Krajské pracoviště Zlín

Vedení: Ladislava Hašková

Kontakt: haskova@nidv.cz

https://www.nidv.cz/kontakty/krajske-pracoviste-zlin