Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

logo_cs

Národní institut pro další vzdělávání je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků i pracovníků pracujících s mládeží v NNO. Prostřednictvím svých detašovaných pracovišť poskytuje NIDV konzultační, metodickou a odbornou podporu vzdělávacím institucím i pedagogům ve všech krajích České republiky.

Národní institut pro další vzdělávání vznikl v roce 2004 spojením čtrnácti krajských pedagogických center pod označením Pedagogické centrum Praha, od 1. 4. 2005 pak nese dnešní název. V roce 2014 byla organizace spojena s Národním institutem dětí a mládeže a záběr jejích činností se rozšířil o agendu zájmového a neformálního vzdělávání, včetně podpory rozvoje nadání u dětí.  NIDV je dnes moderní vzdělávací institucí, jejíž činnost je opřená o analýzy a šetření vzdělávacích potřeb, spolupracuje s partnery na mezinárodním poli a sleduje nejnovější trendy v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v NNO.

NIDV je historicky nositelem celé řady důležitých projektů s lokálním i celostátním dopadem, jejichž hlavním cílem je naplňování priorit státní vzdělávací politiky. V této oblasti se organizace profilovala či profiluje například při přípravě kariérního systému pedagogů, vzdělávání dětí cizinců, podpoře inkluzivního vzdělávání, rozvoji systémů řízení kvality škol a školských zařízení či uznávání neformálního vzdělávání. Díky síti krajských pracovišť je NIDV připraven v reálném čase reagovat na potřeby samotných škol a pedagogických pracovníků, což dokazuje stále se zvyšující poptávka po vzdělávání připraveném na zakázku a realizovaném přímo ve školách a školských zařízeních.

Aktuální nabídku vzdělávacích programů s možností přihlášení na jednotlivé akce naleznete ZDE.
Zřizovací listina NIDV je ke stažení ZDE.


Národní institut pro další vzdělávání - vzdělávání asistentů pedagoga pro roky 2016/2017

Nabídka vzdělávání NIDV asistentů pedagoga pro roky 2016 - 2017: ZDE

Národní institut pro další vzdělávání - vzdělávání v oblasti společného vzdělávání pro roky 2016/2017

Nabídka vzdělávání NIDV pro společné vzděláváníZDE

Národní institut pro další vzdělávání - nabídka programů ke společnému vzdělávání

NIDV Brno - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV České Budějovice - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Hradec Králové - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Jihlava - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Karlovy Vary - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Liberec - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Olomouc - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Ostrava - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Pardubice - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Plzeň - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Praha a Střední Čechy - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Ústí nad Labem - programy ke společnému vzdělávání: ZDE


NIDV Zlín - programy ke společnému vzdělávání: ZDE

Národní institut pro další vzdělávání, centrální pracoviště

Národní institut pro další vzdělávání, centrální pracoviště

Vedení: Helena Plitzová, ředitelka              

Kontakt: sekretariat@nidv.cz 

Jihočeský kraj

Krajské pracoviště České Budějovice

Vedení: Miloslav Poes

Kontakt: poes@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/budejovice/budejovice.ep/

Jihomoravský kraj

Krajské pracoviště Brno

Vedení: Šárka Dostalová

Kontakt: dostalova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/brno/brno.ep/

Karlovarský kraj

Krajské pracoviště Karlovy Vary

Vedení: Ilona Juhásová

Kontakt: juhasova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/kvary/kvary.ep/

Královéhradecký kraj

Krajské pracoviště Hradec Králové

Vedení: Jana Berkovcová

Kontakt: berkovcová@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/hradec/hradec.ep/

Liberecký kraj

Krajské pracoviště Liberec

Vedení: Jana Otavová

Kontakt: otavova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/liberec/liberec.ep/

Moravskoslezský kraj

Krajské pracoviště Ostrava

Vedení: Jozef Kubáň

Kontakt: kuban@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/ostrava/ostrava.ep/

Olomoucký kraj

Krajské pracoviště Olomouc

Vedení: Dušan Vitoul

Kontakt: vitoul@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/olomouc/olomouc.ep/

Pardubický kraj

Krajské pracoviště Pradubice

Vedení: Milan Bareš

Kontakt: bares@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/pardubice/pardubice.ep/

Plzeňský kraj

Krajské parcoviště Plzeň

Vedení: Ladislava Šlajchová

Kontakt: slajchova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/plzen/plzen.ep/

Praha a Středočeský kraj

Krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

Vedení: Ivana Shánilová

Kontakt: shanilova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/prahasc/prahasc.ep/

Ústecký kraj

Krajské pracoviště Ústí nad Labem

Vedení: Jiří Strašík

Kontakt: strasik@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/usti/usti.ep/

Zlínský kraj

Krajské pracoviště Zlín

Vedení: Ladislava Hašková

Kontakt: haskova@nidv.cz

http://www.nidv.cz/cs/onas/krajska-pracoviste/zlin/zlin.ep/