Vybrané zdroje zpřístupňující časopisy na internetuDirectory of Open Access Journals

Služba nabízí odkazy na odborné časopisy s přístupem k úplným textům článků. Do databáze jsou zařazovány vědecké a akademické časopisy jakékoli jazykové verze.

https://doaj.org/

Directory of Open Access Scholarly Journals in Education

Obsahuje odkazy na odborné recenzované časopisy z oblasti pedagogiky a vzdělávání.

http://www.ergobservatory.info/ejdirectory.html

Electronic journal library

Umožňuje internetový přístup k vybraným odborným časopisům ze všech oblastí výzkumu.

http://ezb.uni-regensburg.de/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=1&lang=en

Katalog Pedagogické knihovny J. A. Komenského – periodika

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) poskytuje čísla aktuálního ročníku ve studovně. Starší nejčastěji půjčované české a slovenské časopisy jsou rovněž ve studovně. Méně půjčované časopisy si lze do studovny objednat. 

http://katalog.npmk.cz/search?type=simple&query=%28FOND%3A"03"+OR+FOND%3A"07"%29&title=Fond+%3D+Periodika+++++%2C+Periodika+vázaná

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

Vydává Úřad pro vědu, výzkum a inovace. Seznam obsahuje také archiv a aktualizace.

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)

Elektronická databáze zpřístupňující v angličtině abstrakty článků a recenzí, které se objevují převážně v národních jazycích v odborných časopisech věnovaných společenským a humanitním vědám v České republice, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Bosně a Černé Hoře, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Srbsku, Slovinsku a Ukrajině.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=b0c5f2ab-b075-4d06-a692-60a47c52ebe5