Stručný přehled hlavních organizací poskytujících DVPP v ČRNárodní úroveň - rozbaleno


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.dzs.cz/

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita nabízí doplňující i rozšiřující studium a vzdělávací programu v rámci DVPP. Jejich seznam naleznete na odkazu níže.

http://czv.jcu.cz/cs/@@search?SearchableText=DVPP

Masarykova Univerzita - Centrum celoživotního vzdělávání

Kurzy jsou určené k rozšíření kvalifikačních vědomostí, znalostí a dovedností pedagogických pracovníků dle zákona o pedagogických pracovnících (Zákon č. 563/2004 Sb. § 2).                                      

http://www.fsps.muni.cz/czv/nabidka/programy-akreditovane-msmt.html

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je organizací s celostátní působností, plní úkoly související s dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), odbornou přípravou pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníků nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících s dětmi a mládeží. Připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. V současné době tvoří priority NIDV např. téma kurikulární reformy, vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích. Vzdělávací programy realizované NIDV využívají mj. finančních zdrojů MŠMT a z Evropského sociálního fondu (ESF). NIDV se zaměřuje také na analýzu potřeb v DVPP a na vlastní tvorbu koncepce v této oblasti.

www.nidv.cz

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Roku 2013 se součástí NÚV stalo také Národní informační centrum pro mládež (NICM). NÚV má na starosti tvorbu rámcových vzdělávacích programů. Věnuje se problematice získávání kvalifikací a jejich uznáván. Podporuje resortní projekt MŠMT se souhrnným názvem Oborové skupiny. Dále sleduje uplatnění absolventů škol na trhu práce. Zabývá se pedagogicko-psychologickým, výchovným a kariérovým poradenstvím a primární prevencí rizikového chování. Monitoruje kvalifikační předpoklady a další kompetence pracovníků školských a školních poradenských služeb.

http://www.nuv.cz/

Ostravská univerzita v Ostravě

Pod hlavičkou celoživotního vzdělávání nabízí Ostravská univerzita DVPP a další typy studia a kurzů.

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=14

Slezská Univerzita v Opavě

Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Univerzita Hradec Králové široké spektrum kurzů.

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PD

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  (UPRPS) patřící k Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy https://www.cuni.cz/ pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání.

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství:

 http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-274.html


Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR). Roku 2013 se součástí NÚV stalo také Národní informační centrum pro mládež (NICM). NÚV má na starosti tvorbu rámcových vzdělávacích programů. Věnuje se problematice získávání kvalifikací a jejich uznáván. Podporuje resortní projekt MŠMT se souhrnným názvem Oborové skupiny. Dále sleduje uplatnění absolventů škol na trhu práce. Zabývá se pedagogicko-psychologickým, výchovným a kariérovým poradenstvím a primární prevencí rizikového chování. Monitoruje kvalifikační předpoklady a další kompetence pracovníků školských a školních poradenských služeb.

http://www.nuv.cz/