Stručný přehled hlavních organizací poskytujících DVPP v ČRNárodní úroveň - rozbaleno


Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.dzs.cz/

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita nabízí doplňující i rozšiřující studium a vzdělávací programu v rámci DVPP. Jejich seznam naleznete na odkazu níže.

http://czv.jcu.cz/cs/@@search?SearchableText=DVPP

Masarykova Univerzita - Centrum celoživotního vzdělávání

Kurzy jsou určené k rozšíření kvalifikačních vědomostí, znalostí a dovedností pedagogických pracovníků dle zákona o pedagogických pracovnících (Zákon č. 563/2004 Sb. § 2).                                      

http://www.fsps.muni.cz/czv/nabidka/programy-akreditovane-msmt.html

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je organizací s celostátní působností, plní úkoly související s dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), odbornou přípravou pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníků nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících s dětmi a mládeží. Připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. V současné době tvoří priority NIDV např. téma kurikulární reformy, vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích. Vzdělávací programy realizované NIDV využívají mj. finančních zdrojů MŠMT a z Evropského sociálního fondu (ESF). NIDV se zaměřuje také na analýzu potřeb v DVPP a na vlastní tvorbu koncepce v této oblasti.

www.nidv.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Pod hlavičkou celoživotního vzdělávání nabízí Ostravská univerzita DVPP a další typy studia a kurzů.

http://www.osu.cz/index.php?kategorie=14

Slezská Univerzita v Opavě

Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Univerzita Hradec Králové široké spektrum kurzů.

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PD

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství  (UPRPS) patřící k Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy https://www.cuni.cz/ pořádá pravidelně semináře a kurzy v rámci tzv. průběžného vzdělávání.

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství:

 http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-274.html