Ministerstvo vnitra

logo_csMinisterstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro: veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, požární ochranu, cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, hospodářské a služební tajemství.

http://www.mvcr.cz/clanek/pusobnost-ministerstva.aspxInformace pro školy a studenty

Informace k následujícím tématům souvisejícím se studiem cizinců v ČR: povinnosti škol, povinnosti studentů, typy a účely žádostí, místo a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti o dlouhodobé vízum za účelem studia.

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-skoly.aspx?q=Y2hudW09MTM%3d

Migrační a azylová politika České republiky

Migrační a azylová politika České republiky, úkoly Ministerstva vnitra v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a mezinárodní ochrany, legislativní rámec, zpráva o situaci v oblasti migrace.

http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D

Vzdělávání ve veřejné správě a akreditace vzdělávacích institucí

Vzdělávání v územních samosprávných celcích, vzdělávání ve správních úřadech a etika ve veřejné správě.

http://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx