Ministerstvo práce a sociálních věcí

logo_csMinisterstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je ústředním orgánem státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, nemocenské zabezpečení, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

http://www.mpsv.cz/cs/Ochrana práv dětí

Seznam tuzemských a mezinárodních organizací zabývajících se ochranou práv dětí:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/15965/vi_2013_46026_p1.pdf