Vzdělávání a ostatní rezorty - jednotlivá ministerstva z pohledu vzděláváníMinisterstvo obrany - rozbaleno


Příprava občanů k obraně státu

V upraveném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání platném od 1. září 2013 je nově zařazena problematika přípravy občanů k obraně státu. Tento krok vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu, kterou vláda schválila dne 16. ledna 2013. Obsah přípravy občanů k obraně státu je začleněn do vzdělávacích oblastí „Člověk a jeho svět“ a „Člověk a společnost“. Následně bude tato problematika zahrnuta i do RVP středního vzdělávání.

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

http://www.pokos.army.cz/

Školení DVPP pro učitele ZŠ – Příprava občanů k obraně státu

V případě zájmu o školení prosím kontaktujte regionálně příslušné Krajské vojenské velitelství. Seznam KVV včetně kontaktních údajů: 

http://www.acr.army.cz/struktura/srps/kvv/krajska-vojenska-velitelstvi-118/

termíny školení DVPP - POKOS na jednotlivych KVV:

http://www.pokos.army.cz/skoleni-ucitelu-2018

Vojenské střední školy

Vojenské střední školy a Rámcový vzdělávací program pro vzdělávací obor Vojenské lyceum:

http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=3293