Česká vzdělávací soustava a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

logo_csMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

http://www.msmt.cz/ministerstvo

Aktuální organizační struktura MŠMT:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/organizacni-struktura

Systém vzdělávání v ČR

Informace o vzdělávacím systému České republiky na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/system-vzdelavani-v-cr 

Vzdělávací soustava v České republice (schéma)

logo_cs

Systém vzdělávání v České republice vychází ze školského zákona a vymezuje proces postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní soustavy. Nosným pilířem systému je rozdělení vzdělání do 3 oblastí: primární (základní), sekundární (střední) a terciární (následující po maturitní zkoušce). Systém doplňuje po získání základní kvalifikace tzv. další vzdělávání.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava