Výzkumy, šetření a data z oblasti školství

Kapitola představuje nejdůležitější odkazy na zdroje dat o vzdělávání, ať již publikované ve zprávách z výzkumů a šetření nebo na informačních portálech. Současně nabízí cestu ke knihám a časopisům renomovaných pedagogických nakladatelství či vzdělávacích institucí.