Asociace, unie, spolky a sdružení ve vzdělávání

Kapitola přináší přehled nejvýznamnějších organizací, které doplňují oficiální rámec školského systému. Jedná se o organizace a sdružení fungující na celostátní či místní úrovni, jejich členy jsou buďto právnické soby (např. sdružení škol) nebo fyzické osoby (např. sdružení učitelů). Přehled je doplněn o další zainteresované subjekty a odborové organizace.