Strategické a koncepční dokumenty

Tato část nabízí cestu k nejdůležitějším strategiím a koncepcím, které dávají směr českému vzdělávacímu systému. Obsahuje zvlášť odkazy na dokumenty s celostátním a místním dopadem. Naleznete zde strategie, dlouhodobé záměry, koncepce a akční plány, rámcové vzdělávací programy či záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávacích soustav jednotlivých krajů České republiky.