Strategické a koncepční dokumenty

Tato část nabízí cestu k nejdůležitějším strategiím a koncepcím, které dávají směr českému vzdělávacímu systému. Obsahuje zvlášť odkazy na dokumenty s celostátním a místním dopadem. Naleznete zde strategie, dlouhodobé záměry, koncepce a akční plány, rámcové vzdělávací programy či záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávacích soustav jednotlivých krajů České republiky.   Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika v současné době kolem 150.

Strategický rámec ČR 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010. 

https://www.cr2030.cz/strategie/