Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

DVPP je těžištěm profesního rozvoje českých pedagogů. Kapitola přináší základní charakteristiku DVPP, normy, které jej upravují a především odkazy na nejdůležitější poskytovatele – vzdělávací instituce s celostátním či krajských dosahem.