Školská legislativa

Kapitola podává přehled právních předpisů, které upravují (nejen) oblast školství – činnost jednotlivých druhů škol a školských zařízení, organizaci vzdělávacího procesu i mimoškolních aktivit. Naleznete zde odkazy na základní zákony, doprovodné vyhlášky i aktuální metodické pokyny, které MŠMT vydalo za poslední rok.