Vzdělávání a ČR, státní správa a samospráva

Kapitola obsahuje základní informace o organizaci vzdělávacího systému, přináší přehled státních i krajských struktur, které určují směr rozvoje této oblasti. Vedle MŠMT, jeho přímořízených organizací a dále krajských úřadů, je zvláštní část věnována působnosti ostatních resortů ve vzdělávání.