Vzdělávání a Evropská unie

Kapitola nabízí přehled evropských struktur se zaměřením na vzdělávání a práci s mládeží. Odkazy vedou na agentury, instituce, klíčové dokumenty a grantové možnosti Evropského sociálního fondu. 

Oblast vzdělávání nepatří do společných politik EU, vzdělávací politika má  statut tzv. doplňující politiky.  To znamená, že aktivita EU v této oblasti  nezasahuje přímo do národní vzdělávací  politiky, ale je omezena na podporu  členských států. Orgány EU mohou  členským státům pouze udělit  doporučení. Podstata úsilí EU ve vzdělávání spočívá v systematické a rozsáhlé finanční podpoře jednotlivých zemí a regionů. Finanční podpora se uskutečňuje na základě společně přijatých cílů a prostřednictvím strukturálních fondů a programu celoživotního vzdělávání.