Genderová politika MŠMTRovnost žen a mužů

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů ČR na léta 2014-2020

Dokument stahujte zde.

 

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2010

Dokument stahujte zde.