ŠPZ: Informace pro školská poradenská zařízeníInteraktivní formulář "Zpráva a doporučení ŠPZ" - jak postupovat

Interaktivní formulář Zpráva a doporučení ŠPZ - jak postupovat - písemný návod: ZDE

Interaktivní formulář Zpráva a doporučení ŠPZ - jak postupovat - videonávod: ZDE

Informovaný souhlas

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučení pro vzdělávání: ZDE

Doporučení školních psychologů a školních speciálních pedagogů

Text doporučení (metodické listy pro ŠPZ): ZDE

Doporučení - pomůcky pro nadané a mimořádně nadané

Metodický list doporučování pomůcek pro nadané a mimořádně nadané: ZDE

Podpůrná opatření pro rozvoj nadaní

Podpůrná opatření: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků

Možnosti čerpání: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Revize závěrů vyšetření vydaných školským poradenským zařízením

Revize závěrů: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE