DVPP: Další vzdělávání pedagogických pracovníkůNárodní institut pro další vzdělávání - vzdělávání v oblasti společného vzdělávání - aktuální nabídka

Nabídka vzdělávání NIDV pro společné vzděláváníZDE

Národní institut pro další vzdělávání - Šablony I a II

Katalog je pomůckou pro školy – realizátory projektů Šablony I a II. Akreditované vzdělávací programy NIDV jsou v tomto katalogu přehledně přiřazeny podle jejich vhodnosti k jednotlivým šablonám výzvy Šablony I a II. Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a to i ty, jejichž hodinová dotace je delší než požaduje šablona, ale obsahově, cílovou skupinou i cenou odpovídají dané šabloně. Cílem katalogu je usnadnit školám orientaci v programové nabídce NIDV.

 

Šablony I stahujte ZDE

Šablony II stahujte  ZDE

Národní institut pro další vzdělávání - nabídka programů DVPP

NIDV DVPP: ZDE

 

Národní ústav pro vzdělávání - nabídka vzdělávání pro roky 2015-2016

NÚV - vzdělávací nabídka: ZDE