ψ: Asistent pedagoga, školní speciální pedagog, školní psycholog a dalšíAsistent pedagoga - základní informace

Asistent pedagoga - "Co dělat když": ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve ŠPP

Metodika - výstup projektu: ZDE

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga - výstup projektu: ZDE

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce (výstup projektu): ZDE

Nabídka vzdělávání asistentů pedagoga NIDV 2016/2017

Nabídka vzdělávání asistentů pedagoga: Národní institut pro další vzdělávání - školní rok 2016/2017: ZDE

Nabídka vzdělávání NÚV pro rok 2016

Nabídka vzdělávání: Národní ústav pro vzdělávání pro rok 2016: ZDE

Děti a žáci s poruchou autistického spektra

Doporučení MŠMT k využití Komunikačního souboruZDE

Komunikační soubor: ZDE