SVČ, ŠK, ŠD: Informace pro školská zařízení pro zájmové vzděláváníZákladní informace ke společnému vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání

Společné vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družina, školní klub, středisko volného času): ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků

Možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním - školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Výkazy společného vzdělávání - školská zařízení pro zájmové vzdělávání (ŠK, ŠD, SVČ)

Výkaznictví - školní družiny: ZDE

Výkaznictví - školní kluby: ZDE

Výkaznictví - SVČ: ZDE