ZŠS : Informace pro speciální školy (školy podle § 16 odst. 9 vyhlášky Školského zákona)Základní škola praktická po 1.9.2016

Stanovisko k možnostem činnosti stávajících základních škol praktických po 1. 9. 2016: ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků - ZŠS

Možnosti čerpání z fondů EU: ZDE

Ostatní možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE