SŠ: Informace pro střední školyPrůvodce pro ředitele středních škol a konzervatoří

Průvodce pro ředitele SŠ a konzervatoří ke stažení: ZDE

Opatření ministryně, kterým se mění RVP pro střední odborné vzdělávání

Text opatření ministryně: ZDE

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění RVP středního vzdělávání - RVP SOV a RVP G (platnost od 1. 9. 2016)

Text opatření: ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků - SŠ

Možnosti čerpání z fondů EU: ZDE

Ostatní možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním - SŠ

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga - výstup projektu: ZDE

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve ŠPP

Metodika - výstup projektu: ZDE

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce (výstup projektu): ZDE

Výkazy společného vzdělávání - SŠ, konzervatoře a střediska praktického vyučování

Výkaznictví - SŠ: ZDE

Výkaznictví - konzervatoře: ZDE

Výkaznictví - střediska praktického vyučování: ZDE

Infobalíček MŠMT pro SŠ a konzervatoře ke Společnému vzdělávání publikovaný dne 22. 6. 2016

Infobalíček: ZDE   

Podpůrná opatření pro rozvoj nadaní

Podpůrná opatření: ZDE

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č.139/2016 Sb.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku vydává podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. 

Informace MŠMT k vyhlášce: ZDE

Znění vyhlášky ve Sbírce předpisů České republiky: ZDE