SŠ: Informace pro střední školyPrůvodce pro ředitele středních škol a konzervatoří

Průvodce pro ředitele SŠ a konzervatoří ke stažení: ZDE

Opatření ministryně, kterým se mění RVP pro střední odborné vzdělávání

Text opatření ministryně: ZDE

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění RVP středního vzdělávání - RVP SOV a RVP G (platnost od 1. 9. 2016)

Text opatření: ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků - SŠ

Možnosti čerpání z fondů EU: ZDE

Ostatní možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním - SŠ

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga

Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga - výstup projektu: ZDE

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve ŠPP

Metodika - výstup projektu: ZDE

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce

Třístupňový model péče - jeho realizace a percepce (výstup projektu): ZDE

Výkazy společného vzdělávání - SŠ, konzervatoře a střediska praktického vyučování

Výkaznictví - SŠ: ZDE

Výkaznictví - konzervatoře: ZDE

Výkaznictví - střediska praktického vyučování: ZDE

Infobalíček MŠMT pro SŠ a konzervatoře ke Společnému vzdělávání publikovaný dne 22. 6. 2016

Infobalíček: ZDE   

Podpůrná opatření pro rozvoj nadaní

Podpůrná opatření: ZDE