ZŠ: Informace pro základní školyPrůvodce pro ředitele základních škol

Ředitel základní školy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP): ZDE

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění RVP ZV (aktuální znění)

Text opatření ministra: ZDE

Úpravy ŠVP v souladu s novým RVP ZV

Úpravy ŠVP: ZDE

Zásady financování společného vzdělávání

Zásady financování SV: ZDE

Možnosti čerpání finančních prostředků - ZŠ

Možnosti čerpání z fondů EU: ZDE

Ostatní možnosti čerpání: ZDE

Postupy při porušování zájmu dítěte v souvislosti se společným vzděláváním

Metodické doporučení pro případy, kdy rodič nekoná v zájmu dítěte ve spojitosti se vzděláváním: ZDE

Aktualizovaný text RVP ZV

http://www.msmt.cz/file/43792/

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV

Revizní proces a revizní pracoviště NÚV: ZDE

Schéma poskytování poradenských služeb včetně revizního procesu

Schéma a revizní proces: ZDE

Zajištění asistenta pedagoga (AP) na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ)

Zajištění AP na základě doporučení ŠPZ vydaného po 1. 9. 2016: ZDE

Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve ŠPP

Metodika - výstup projektu: ZDE

Metodika pro nastavování podpůrných opatření

Výstup projektu: ZDE

Výkazy společného vzdělávání ZŠ a ZUŠ

Výkaznictví ZŠ: ZDE

Výkaznictví ZUŠ: ZDE

Metodický portál RVP

 Průvodce upraveným RVP ZV: ZDE

Infobalíček MŠMT pro ZŠ ke Společnému vzdělávání ze dne 5. 5. 2016

Infobalíček ZŠ: ZDE

Podpůrná opatření pro rozvoj nadaní

Podpůrná opatření: ZDE